PIANO HOTEL****
Restaurant & Pub
Barlickiego 21
45-082 Opole
biuro@pianohotel.pl<

Recepcja

Tel.+48 77-550-33-01
Tel. +48 77-550-33-02
Fax +48 77-550-33-03
Kom. +48 606 300 703
recepcja@pianohotel.pl

Restauracja

Kom.+48 602 729 231
restauracja@pianohotel.pl<Zasady przetwarzania danych osobowych w hotelu PIANO ****
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MK2 HORECA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Barlickiego 21, NIP: 7543278921.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych/restauracyjnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową realizacji usługi/umowy.
4.Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
5.Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji umowy sprzedaży, i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
6.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
7.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
8.Szczegółowe zasady znajdują się w polityce prywatności hotelu.
9.W sprawie ochrony danych może Pan/Pani skontaktować się pod adresem: biuro@pianohotel.pl